Jak je Symprove testován

Kvalita a testování výrobku

V okamžiku kdy uběhne 24 hodin od naočkování substrátu bakteriemi, každý vzorek Symprove™ se posílá do externí akreditované laboratoře, kde se tzv. správnou výrobní praxí (Good Manufacturing Practises – GMP) ověřuje, zda narostly konkrétní kmeny bakterií v požadovaném množství. Kontroluje se taktéž, zda ve výrobku nejsou žádné další bakterie nebo znečišťující látky. Aby výrobek prošel testem, musí 50 ml dávky obsahovat 10 miliard živých a aktivních bakterií, které mají mít schopnost vytvářet kolonie.

Ve zkratce se zaměřuje na:

  • kontaminaci bakteriemi
  • růst kvasinek/plísní
  • měření pH
  • identifikaci bakteriálních kolonií.

GMP je akreditovaná laboratoř, která má certifikát a audit od příslušných úřadů pro kontrolu potravin a léků. Také tímto způsobem se snažíme zabezpečovat úplnou důvěru v naše výsledky. Dává nám to záruku kvality a konzistence výrobku, který dodáváme zákazníkovi.

Po úspěšném schválení laboratoří (což obvykle trvá 72 hodin) se vzorek za sterilních podmínek pomocí poloautomatického dekantačního přístroje dávkuje do jednotlivých balení.

Během celého procesu se využívá tzv. Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP), který se neustále kontroluje a aktualizuje.

Testování na přítomnost lepku

Na výrobu Symprove™ se používá extrakt z ječmene, který přirozeně obsahuje lepek. Po dobu výrobního procesu se v době klíčení, pasterace a filtrace tato látka z ječmene odstraňuje. Vzorky se posílají na kontrolu přítomnosti lepku, abychom zaručili, že podle normy pro bezlepkové výrobky je obsah glutenu v přípravku Symprove™ méně než 20 mg/kg.