Jak Symprove funguje

Předností Symprove™ oproti ostatním na trhu dostupným lyofilizovaným bakteriálním přípravkům je:

  • v něm obsažené bakterie jsou živé a aktivní už při vstupu do trávicího traktu
  • jako kapalný nemléčný suplement prochází žaludkem, aniž by spustil trávení a tím pádem živé bakterie procházejí přímo do dalších částí trávicího traktu bez redukce jejich počtu
  • již deset hodin po užití dochází k nárůstu počtu bakterií, naznačující kolonizaci střeva

 

Symprove™, komplexní živý bakteriální suplement založený na vodní bázi, byl podroben testování v nezávislé porovnávací studii (Fredua-Agyeman, Gaisford 2015), jejímž předmětem bylo prozkoumat a porovnat viabilitu probiotických kmenů ve známých komerčních přípravcích, za použití protokolů, které důkladně simulují prostředí lidského gastrointestinálního traktu. Ve studii (Fredua-Agyeman, Gaisford 2015) bylo navzájem porovnáváno 7 produktů – čtyři klasické lyofilizované bakterie v kapslích (Align, Biobalance support, Bio-kult, Probio 7 a VSL#3), dva živé bakteriální přípravky o mléčném základu (Actimel, Yakult) a jeden živý bakteriální přípravek o vodním základu (Symprove).

Chci vědět více

Výsledky studie vedené Dr. Gaisfordem z University College London jednoznačně prokázaly, že Symprove™ obsahuje deklarovaný počet životaschopných bakterií v čase podání, na rozdíl od lyofilizovaných forem, jejichž obsah životaschopných bakterií byl ve skutečnosti výrazně nižší, než se uvádí na obalu. Z toho vyplývá, že Symprove™ obsahuje 10×109 životaschopných bakterií na 50 ml (1 dávka), čímž splňuje podmínku minimální koncentrace bakterií potřebné k tomu, aby měl prospěšný efekt v organizmu. (Minelli – Benini 2008). U všech testovaných produktu kromě Symprove™, byl pozorován výrazný pokles viability bakterií po 5 minutovém vystavení trávicím šťávám ve stavu hladu (pravděpodobně kvůli šoku v důsledku nízkého pH). Tímto výsledkem Symprove™ dokázal, že je schopen tolerovat nízké pH a aktivitu proteolytických enzymů a tím pádem dokáže dopravit životaschopné bakterie do místa účinku (střeva). Proto se Symprove™ užívá ráno na lačno, tak jak to je uvedeno v jeho návodu k použití. Nejdůležitějším zjištěním byl fakt, že mezi všemi testovanými produkty, vykazoval nejrychlejší růst bakteriálních kultur po vystavení žaludečním šťávám Symprove™. Schopnost bakterií přežít působení žaludečních šťáv a následně růst ve střevech je základním předpokladem jejich terapeutického účinku.

Symprove ™ je schopen odolávat agresivnímu působení žaludečních šťáv díky patentované technologii výroby a použití vodného roztoku naklíčeného ječmene. Roztok obsahující naklíčený ječmen slouží jako prebiotikum (Laurell et al. 2016), díky vysokému obsahu živin a minerálních látek potřebných pro růst mikroorganismů a zároveň jako tlumivý systém který chrání bakterie před působením žaludeční HCl. (Fredua-Agyeman, Gaisford 2015)

Reference:

FREDUA-AGYEMAN, M.  – GAISFORD, S. Comparative survival of commercial probiotic formulations: tests in biorelevant gastric fluids and real-time measurements using microcalorimetry. In Beneficial Microbes [online]. 2015, vol.6, no. 1, p. 141-151 [cit. 2017-05-30]. ISSN 1876-2883. Dostupné na internete: <http://www.wageningenacademic.com/doi/10.3920/BM2014.0051>

MINELLI, E. B. – BENINI, A. Relationship between number of bacteria and their probiotic effects. In Microbial Ecology in Health and Disease [online]. 2008, vol. 20, no. 4, p. 180-183 [cit. 2017-05-30].ISSN 0891-060x. Dostupné na internete: <http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/08910600802408095>

LAURELL, A. – SJÖBERG, K. Prebiotics and synbiotics in ulcerative colitis.In Scandinavian Journal of Gastroenterology [online]. 2016, vol. 52, no. 4, p. 477-485 [cit. 2017-05-30]. ISSN 0036-5521. Dostupné na internete: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00365521.2016.1263680