Diverkulitída

Shrnutí studie v souvislosti se symptomatickou chronickou divertikulitidou

Symprove je multi-kmenový, na vodní bázi založený probiotický přípravek s klinicky dokázanou schopností redukovat intenzitu symptomů syndromu dráždivého střeva. (Sisson et al. 2014) Díky těmto vlastnostem byl Symprove podroben dalšímu klinickému zkoušení. Účelem dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické studie (Kvasnovsky et al. 2017) bylo zhodnotit terapeutickou hodnotu Symprove při redukci symptomů chronické nekomplikované divertikulitidy. Primárním cílem této studie bylo zhodnotit schopnost Probiotika Symprove redukovat abdominální bolest u pacientů s nekomplikovanou chronickou divertikulitidou. Sekundárním cílem studie bylo zhodnotit přínos Symprove při redukci ostatních symptomů chronické nekomplikované divertikulitidy (bolest v lumbální oblasti, konstipace, rektální krvácení, meteorizmus, dysurie).

Klinická studie (Kvasnovsky et al. 2017) jednoznačně prokázala statisticky signifikantní redukci bolesti v lumbální oblasti a snížený výskyt konstipace u pacientů v Symprove skupině oproti placebo skupině. V Symprove skupině byla pozorována mírně vyšší redukce intenzity abdominální bolesti oproti placebu, nedosáhla však statisticky signifikantního rozdílu. U mužských pacientů došlo k nižšímu výskytu epizod akutní divertikulitidy během zkoušení oproti placebu u pacientů, kteří trpěli častými epizodami. V předešlých výzkumech Symprove snižoval exkreci kalprotektinu u pacientů s IBS a zvýšeným fekálním kalprotektinem (Sisson et al. 2014) a významně snižoval hladinu kalprotektinu u pacientů s neaktivní ulcerózní kolitidou (Sisson et al. 2015). Díky těmto zjištěním je pravděpodobné, že Symprove má lokální protizánětlivé účinky ve střevech, díky čemuž může sloužit jako pomocná terapeutická složka při terapii divertikulitidy, která má podle studie (Tursi et al. 2014) podobný charakter.

 

Studie prokázala signifikantní snížení frekvence symptomů: průjem, konstipace, mucorrhea, bolest zad po 12 týdnech užívání Symprove.

 

Tato nezávislá studie byla vykonána na Kings College Hospital v Londýně doktorem Dr. Savvasem Papagrigoriadisem a profesorem Ingvarem Bjarnasonem. Výsledky studie byly prezentovány na hlavním světovém gastroenterologickém kongresu, během Týdne zažívacích onemocnění v San Diegu v květnu 2016.

 

KVASNOVSKY, Ch. et al. A randomized double-blind placebo-controlled trial of a multi-strain probiotic in treatment of symptomatic uncomplicated diverticular disease. In Inflammopharmacology [online]. 2017 [cit. 2017-06-07]. ISSN 0925-4692. Dostupné na internete: <http://link.springer.com/10.1007/s10787-017-0363-y>

SISSON, G et al. Randomised clinical trial: a liquid multi-strain probiotic vs. placebo in the irritable bowel syndrome – a 12 week double-blind study. In Alimentary Pharmacology & Therapeutics [online]. 2014, vol. 40, no. 1, p. 51-62 [cit. 2017-06-03]. ISSN 02692813. Dostupné na internete: http://doi.wiley.com/10.1111/apt.12787

SISSON, G – HAYEE, B – BJARNASON, I. Su1843 Assessment of a Multi Strain Probiotic (Symprove) in IBD. In Gastroenterology [online]. 2015, vol. 148, no. 4, S-531 [cit. 2017-06-07]. ISSN 00165085. Dostupné na internete: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016508515317790>

TURSI, A. Efficacy, safety, and applicability of outpatient treatment for diverticulitis. In Drug, Healthcare and Patient Safety [online]. 2014, vol. 6, no. 1, p. 29-36 [cit. 2017-06-07]. ISSN 1179-1365. Dostupné na internete: <http://www.dovepress.com/efficacy-safety-and-applicability-of-outpatient-treatment-for-divertic-peer-reviewed-article-DHPS>