IBD

Shrnutí studie o Symprove v souvislosti se zánětlivými onemocněními střeva

Do dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie, bylo vybraných 80 dospělých lidí v rozhraní 18 až 65 let trpících ulcerózní kolitidou (kteří byli již na začátku studie v remisi onemocnění). Tito lidé dostávali po dobu jednoho měsíce buď Symprove nebo jemu odpovídající placebo nápoj.

Hladina kalprotektinu ve stolici se měřila před užíváním Symprove a po něm. Snížení hladiny kalprotektinu (marker zánětu střeva) se zaznamenalo u většiny pacientů (76 %) s ulcerózní kolitidou. Zmírnění zánětu střev bylo podstatně větší, než ve skupině, která užívala placebo. Díky těmto zjištěním je pravděpodobné, že Symprove má lokální protizánětlivé účinky ve střevech, díky čemuž může sloužit jako pomocná terapeutická složka při udržování remise ulcerózní kolitidy.

Studii vykonával Dr. Guy Sisson, Dr Bu Hayee a profesor Ingvar Bjarnason z nemocnice Darent Valley Hospital a z univerzity King’s College London.

Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie uvádí signifikantní snížení hladiny kalprotektinu (diagnostický marker zánětu střev) u 75 % pacientů s ulcerózní kolitidou po měsíčním užívání Symprove v porovnání s placebem.

„Tento zaujímavý výsledok poukazuje na to, že Symprove v tejto skupine pacientov zmiernil zápal v črevách bez akýchkoľvek pozorovaných vedľajších účinkov. Teraz je dôležité objasniť, či sa toto zmiernenie zápalu v črevách udrží aj pri dlhodobom príjme potravy a či to zníži incidenciu vzplanutí.“
– Profesor Ingvar Bjarnason, přednosta kliniky gastroenterologie a hlavní realizátor studie.

Tyto výsledky byly zveřejněny v roce 2015 během předního světového gastroenterologického kongresu – Digestive Disease Week (Týden onemocnění trávicího traktu) ve Washingtonu v USA. Abstrakt studie byl v tomtéž roce zveřejněn v časopise Gastroenterology Journal.