IBS

Shrnutí studie o Symprove v souvislosti se syndromem dráždivého střeva

Symprove je jediným výživovým doplňkem na slovenském trhu, jehož účinek při terapii IBS byl klinicky dokázán v dvojitě-zaslepené, randomizované a placebem kontrolované studii, která probíhala v souladu s GCP normami. (Sisson et al. 2014) Cílem této studie bylo zhodnotit přínos kapalného, multi-kmenového probiotika Symprove v managementu IBS po dobu dvanácti týdenního cyklu.

Pacientům byl podáván Symprove v dávce 1 ml/kg/den. Studie se zúčastnilo 392 pacientů, 186 prošlo screeningem a studii dokončilo 152 pacientů. Pacienti byli muži a ženy ve věku 18 – 65 let, s potvrzenou IBS (Římská kritéria III), klinicky manifestní bez odpovědi na konvenční terapii (laxativa, antipropulziva, spasmolytika,…). Hlavním hodnotícím kritériem byla validována IBS specifická metoda (Francis et al. 1997) měřící změnu IBS-SSS (IBS- Symptom severity score) v Symprove a placebo skupině.

Za klinicky signifikantní se považuje změna skóre o více než 50 bodů na stupnici závažnosti symptomů. Hodnocené byly následující symptomy – abdominální bolest, abdominální distenzie, změna konzistence a frekvenci stolice a změna QOL (kvalita života). Statistická ITC (Intention-to-treat) analýza dokázala, že průměrná změna IBS-SSS skóre byla klinicky signifikantní ve prospěch Symprove skupiny.

Výsledky klinické studie (Sisson et al. 2014) dokázaly, že Symprove signifikantně zlepšuje symptomy IBS (abdominální bolest) a pozitivním způsobem upravuje frekvenci a konzistenci stolice v porovnání s placebem u pacientů, kteří dostatečně nereagovali na konvenční terapii. Dalším důležitým zjištěním je fakt, že po dobu trvání klinické studie nedošlo k výskytu závažných nežádoucích účinků. Dodržování bylo po dobu celého trvání studie vysoké, díky pohodlné a jednoduché aplikační formě Symprove, většina pacientů nezameškala více než jednu dávku týdně. Na základě těchto zjištění můžeme konstatovat, že Symprove je bezpečným a účinným prostředkem v managementu Syndromu dráždivého střeva.

Přečíst si celou studii

 

Dvanáct týdnů užívání Symprove v denní dávce 1 ml/kg u pacientů se syndromem dráždivého střeva vedlo k úpravě symptomů onemocnění v porovnání s placebem v randomizované, dvojitě zaslepené studii. Pacienti nereagující na standardní terapii (laxativa, antipropulziva, spasmolytika) uváděli po užívání Symprove:

  • sygnifikantní zlepšení vnímání bolesti
  • zlepšení motility střeva
  • vysokou kompilaci
  • žádné nežádoucí účinky

Výsledky studie byly publikovány v roce 2014 v časopisu Alimentary Pharmacology & Therapeutics ( AP&T). Podívejte se na sestřih videa, kde Dr Sisson hovoří o vykonané studii.

 

 

SISSON, G et al. Randomised clinical trial: a liquid multi-strain probiotic vs. placebo in the irritable bowel syndrome – a 12 week double-blind study. In Alimentary Pharmacology & Therapeutics [online]. 2014, vol. 40, no. 1, p. 51-62 [cit. 2017-06-03]. ISSN 02692813. Dostupné na internete: http://doi.wiley.com/10.1111/apt.12787

FRANCIS, C. Y. – MORRIS, J. – WHORWELL, P.J . The irritable bowel severity scoring system: a simple method of monitoring irritable bowel syndrome and its progress. In Alimentary Pharmacology & Therapeutics [online]. 1997, vol. 11, no.2, p. 395-402 [cit. 2017-06-03]. ISSN 02692813. Dostupné na internete: <http://doi.wiley.com/10.1046/j.1365-2036.1997.142318000.x>