Jak je Symprove regulován

Symprove™ je potravina

Podle zákonů Spojeného království, ale také Evropské unie, se Symprove™ považuje za doplněk stravy. Bakteriální produkty se dnes ještě nezařazují mezi léčiva. Interpretace vědeckých studí zaměřených na probiotika do praxe je v dnešní době náročná. Ve velké části publikací jsou rozporuplné výsledky – ve studiích se nepoužívají stejné kmeny nebo jsou studie špatně nadizajnované. Mnoho z nich stojí na zkoumání izolovaných buněk nebo laboratorních zvířatech a jejich význam pro člověka je nejasný. Studie zaměřené na lidské subjekty jsou charakteristické nízkým počtem dobrovolníků, výsledky podléhají zkresleným a statistickým chybám. WHO však definuje probiotika jako „živé mikroorganizmy, které při podávání v dostatečných množstvích, mají prokazatelně pozitivní účinek na zdraví příjemců“. Je to tak z důvodu přezkoumávání lékařských studií, které uvedená tvrzení potvrzují. Tyto bakteriální produkty jsou tedy klasickými potravinami označovanými „potraviny pro zvláštní účely“. Do této kategorie spadají doplňky stravy. Ty mají zajistit podporu zdraví tím, že doplňují látky, které běžně ve stravě chybějí a podporovat tak fyziologické procesy. Jestliže je Symprove™ vyráběný ve Velké Británii podléhá stejným normám, které musí dodržovat výrobci potravin ve Spojeném království.

I přesto, že vykonané klinické studie prokázaly, že Symprove™ je evidentně účinný u lidí trpících syndromem dráždivého střeva (IBS) a zánětlivými onemocněními střev (IBD), nesmíme zveřejňovat tyto výsledky na naší veřejné internetové stránce nebo poskytovat prohlášení týkající se zlepšení zdraví v souvislosti s užíváním Symprove™. Zákon zabraňuje propagaci produktů jako přípravků k prevenci nebo léčbě určité choroby.

Zveřejňovat zdravotní tvrzení mohou jen některé speciální a autorizované léčivé výrobky, které prošly přísným testováním a splňují standardy bezpečnosti a účinnosti. Projít tímto procesem testování je však velmi náročné a drahé. Nejsme velkou společností a v současnosti nemáme zdroje tento postup absolvovat. Navíc, Evropská unie trhu s probiotiky taktéž nepomáhá. EU odmítá více než 90 procent předložených zdravotních tvrzení, včetně všech, které se týkají probiotik.

Dokud nebudeme mít prostředky na podstoupení testování, zůstaneme věrní našim vysokým standardům a reputaci, ačkoli to znamená, že se se všemi našimi informacemi nemůžeme podělit přímo se zákazníky.

Bohužel, ne všechny společnosti, které vyrábějí doplňky stravy, se chovají podobně. Některé z nich hledají možnosti jak obejít legislativu a rádi vzbuzují dojem, že je jejich přípravek lékem. Zaručují odstranění problémů a slibují účinky, které se určitě dostaví, jen proto, aby vyhráli boj s konkurencí. Skutečnost je však taková, že jen málo doplňků stravy se nechává testovat složitými postupy. Ať už před uvedením na trh, ale ani poté, co byl produkt schválen k prodeji. Proto mohou být vaši pacienti svědky toho, že některé společnosti zveřejňují na svých produktech zdravotní tvrzení a to i tehdy, když nemají klinické zkoušky svých výrobků, které by tyto informace potvrdily. V případě doplňků stravy můžete skutečné a relevantní informace nejčastěji čerpat jen od jejich konzumentů nebo lékařů, kteří je prodávají. Tento druh průmyslu je z velké části samoregulovatelný a všeobecně platí, že před uložením pokuty musí být nejdříve podaná stížnost autoritě v daném státě.

Doplňky stravy jako nový fenomén

Základní filozofie použití výživových doplňků je konstatování, že současné podmínky pro život jsou, jaké jsou – stres, znečištěné životní prostředí, nevhodná výživa (potraviny jsou ochuzené o mnoho látek). V případě, že by populace dodržovala racionální stravu, doplňky stravy by byly úplně zbytečné. Populace Slovenské republiky má však nepotěšující zdravotní stav. Nakupuje se málo kvalitních potravin, lidé dávají přednost biologicky a kvalitativně nehodnotným, zkrátka laciným potravinám, mají nevhodné stravovací návyky a nevěnují dostatek času psychické a fyzické relaxaci.

V minulosti byli lékaři vůči doplňkům stravy mnohem více skeptičtí, ale dnes už 50 % lékařů v Americe, kteří se zaobírají moderní západní medicínou, používají ve své praxi doplňky stravy úplně běžně. Doporučují je jejich pacientům, protože se o jejich funkci a účinku přesvědčili ve vlastní praxi.

Žijeme v době, kdy se stále více setkáváme s chronickými degenerativními onemocněními, které jsou způsobované civilizačními vlivy (lidé přijímají mnoho toxických látek, ať už dobrovolně, nevědomě, z prostředí, nebo je vytváří stres). Je to také důsledkem stárnutí populace. Ortomolekulární medicína dokazuje, že vhodnou prevencí a včasným použitím doplňků stravy se tyto nepříznivé projevy dají odhalit. Stále více odborníků, věnujících se oblasti výzkumu výživy, vidí v doplňcích stravy nejefektivnější pojistku přežití lidského druhu (medicínsky i ekonomicky).

Rozličné normy týkající se výroby, marketingu a dodávání potravinových doplňků zahrnují:

Pro výrobcu

Ubezpečujeme vás, že splňujeme všechny náležité požadavky týkající se produktů ke konzumaci, které se vyrábějí ve Spojeném království. Staráme se o zdraví a jeho ochranu, bezpečnost potravin (podle norem FSA a EFSA), označování a dohled nad výrobkem.

Naše procesy jsou součástí kvalitního manažerského systému a podstupujeme pravidelné interní a externí audity, abychom zabezpečili, že nesplníme jen určité normy, ale pokračujeme také ve vylepšování našich standardů.

Pro distributora a dodavatele

Pravidla pro distribuci potravin jsou definovaná Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) a dalšími směrnicemi, které stanovuje Úřad pro bezpečnost potravin (Food Safety Authority – FSA) ve Spojeném království.

EFSA určuje, jaké informace o potravinách mohou být poskytovány veřejnosti. Žádná potravina nemůže zmiňovat názvy chorob, a jejich symptomy, při kterých pomáhá. Taktéž nemůže používat při své prezentaci slova jako např. „léčit“, „léčivo“, „úleva“ – protože tyto výrazy mohou naznačovat cokoli ve prospěch zlepšení zdraví. Termín „probiotikum“ taktéž spadá do této kategorie. Jsou však také určité výjimky – např. vitamíny.

Pravidla pro distribuci léčiv jsou definována Evropskou lékovou agenturou (European Medicines Agency – EMA) a dalšími směrnicemi, které stanovuje the Medicines and Healthcare Products Regulatory Authority (Úřad pro kontrolu léčiv – MHRA) ve Spojeném království.

EMA/MHRA určují, jaké informace o výrobku mohou být poskytnuty odborníkem, ale také laické veřejnosti a určují dostupnost výrobku a to, zda je na lékařský předpis volně prodejný. Tyto informace o sobě mohou legálně prohlašovat jen speciálně autorizované léčivé výrobky.