Symprove srozumitelně pro odborníky

Při tvorbě těchto stránek jsme si dali za cíl co nejstručnější způsobem popsat oblasti, ve kterých je Symprove indikován, a vyzbrojit odbornou veřejnost poznatky o jeho podpůrném významu pro zdraví. Jsou zde zařazeny výsledky klinických studií z daných oblastí, či kazuistiky. Všechny vědecké studie v souvislosti s přípravkem Symprove byly vykonány na prestižní University College London, která se trvale řadí mezi 10 nejlepších univerzit světa (podle metodiky QS) v souladu s normami GCP.

Co je Symprove?

Symprove (Symprove Ltd, Farnham, Surrey, UK) je jedinečný, na vodní bázi založený, multi-kmenový bakteriální produkt složený ze čtyř živých bakteriálních kultur (L. rhamnosus, L. plantarum, L. acidophilus a E. faecium). Jako jediný výživový doplněk na slovenském trhu má klinicky dokázanou účinnost při terapii syndromu dráždivého střeva, divertikulární chorobě a zánětlivých onemocnění střeva.

Chci vědět víc

Věda, která stojí za Symprove

Každý výrobce by měl být schopen doložit závěry, které funkčnost a účinnost produktu ověřují. Symprove byl podroben testování v mnohých nezávislých studiích. Jak dopadl v porovnávací studii, jejímž cílem bylo prozkoumat a porovnat viabilitu probiotických kmenů ve známých komerčních přípravcích?

Chci vědět víc

O bakteriích

Místo, kde se můžete dozvědět více o střevním mikrobiomu, probioticích a jejich účinku na onemocnění.

Chci vědět víc

Vliv na onemocnění

Symprove je efektivní v managementu různých gastrointestinálních onemocnění a při mírnění jejich symptomů. O které spektrum onemocnění jde, se dočtete na této stránce.

Chci vědět víc

Kazuistiky

Přečti si více o tom, jak Symprove pomohl lidem, kteří mohou být podobní vašim pacientům.

Chci vědět víc

Zdroje informací

Máme v zásobě množství zdrojů informací, infografik a odkazů na literaturu, které vám pomohou vysvětlit Symprove a přiblížit mikrobiom vašim pacientům.

Prozkoumej zdroje