Divertikulitida

Co je to divertikulitida a jaká je její léčba?

Divertikulóza je časté onemocněním ve vyspělých zemích. Prevalence divertikulózy je závislá na věku pacientů, pohybuje se na úrovni 5 % u 40-60 letých pacientů a 65 % u 80+ letých pacientů. Jednou z nejčastějších komplikací divertikulózy je vznik akutní divertikulitidy, která často přechází do chronické formy. Divertikulitida se vyvine přibližně u čtvrtiny pacientů s divertikulózou. Konzervativní léčba pacientů s nekomplikovanou divertikulitidou spočívá v podávání antibiotik, NSAID a analgetik. Antibiotikem první volby je kombinace ciprofloxacinu s metronidazolem.

Příčiny vzniku a role probiotik v terapii

Za vznik divertiklů tlustého střeva je pravděpodobně zodpovědný zvýšený intraluminální tlak, který způsobuje vyklenování sliznice v blízkosti přechodu vasa recta. Při zánětu asymptomatických divertiklů dochází k rozvoji divertikulitidy. Přesný mechanismus vzniku zánětu je do dnes předmětem vědeckého zkoumání. Jednou z možných příčin vzniku divertikulitidy je kombinace poškozené střevní motility, nízký příjem vlákniny ve stravě a alterace střevního mikrobiomu. Recidivní nebo chronická divertikulitida vykazuje podobné chemické a histologické znaky jako zánětlivé onemocnění střev (IBD) a syndrom dráždivého střeva. Při poškození střevního mikrobiomu jsou probiotika schopna normalizovat střevní mikroflóru. Na základě těchto důkazů se podávání probiotik jeví jako potencionální nový terapeutický prostředek při managementu symptomů nekomplikované divertikulitidy. Předešlé se věnovali zhodnocení role probiotik (v kombinaci s mesalazinem) v prevenci recidivy akutní divertikulitidy.